Zefektívnenie procesu spracovania a recyklácie olovených akumulátorov prostredníctvom výskumu a vývoja v spoločnosti

Verejné obstarávanie / Verejné súťaže

Dátum zverejnenia

Stav

OPŽP56/VO2

Výzva na predkladanie ponúk na dodávku špeciálneho dopravného prostriedku pre obsluhu výrobného procesu recyklácie použitých batérií a akumulátorov

 

Ukončená

 

- Špec. dopr. prostriedok výzva (pdf)

30.4.2009

 

 

- Špec. dopr. prostriedok súťažné podklady (pdf)

30.4.2009

 

 

- Špec. dopr. prostriedok vysvetlenie 1 (pdf)

11.5.2009

 

 

 

 

 

OPŽP56/VO3

Výzva na predkladanie ponúk na dodávku kontajnerov a paliet pre obsluhu výrobného procesu recyklácie použitých batérií a akumulátorov

 

Ukončená

 

- kontajnery a palety výzva (pdf)

30.4.2009

 

 

- kontajnery a palety súťažné podklady (pdf)

30.4.2009

 

 

 

 

 

MST -

Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)

23.5.2009

Ukončená

02780 - MST

MACH TRADE, spol. s r.o.

 

 

Názov projektu:

Zlepšenie recyklácie oloveného odpadu - odsírenie olovenej pasty z olovených akumulátorov

 

 

www.e-vestnik.sk/EVestnik/Pat_vydani#EVestnik/Detail/5420

 

 

 

 

OVS1

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 

Vyhlásená

 

MACH TRADE, spol. s r.o.

 

 

Názov projektu:

Zefektívnenie procesu spracovania a recyklácie olovených akumulátorov prostredníctvom výskumu a vývoja v spoločnosti

 

 

 

- VOS na vyskum Machtrade výzva (pdf)

03.1.2011

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty sú uverejnené vo formáte .pdf (Adobe Acrobat).